סיפורו של לוחם לח”י האגדי ,”דב הבלונדיני” ,בכליפ של מרים פלקוב,גרשון גרנק וחוה קינן