שולמית לבנת מבצעת את חיילים אלמונים באזכרת יאיר – 2014