חג סוכות שמח

צוות העמותה ומתנדביה מאחלים לכל בית ישראל, חג סוכות שמח!